Informační systém ISKaM je nový kolejní a stravovací systém používaný na Slezské univerzitě v Opavě od akademického roku 2013/2014.

Popis aplikace

Informační systém ISKaM funguje na principu „clearingu“, tj. = student si vloží, pod jedním variabilním symbolem, peněžitý obnos do systému. Z této vložené částky se studentovi automaticky odečte platba za koleje, dále z ní může čerpat při placení v menze. Systém neumožňuje studentovi jít do mínusové platby.

ISKAM

Webové rozhraní

Informační systém ISKaM má pro studenty připravené webové rozhraní. Zde si student může zkontrolovat své platby a pohyby na účtu, osobní údaje, podání žádosti o ubytování, výběr pokoje - https://iskam.opf.slu.cz/
Pro přihlášení do webového rozhraní využívá student Systém jednotného přihlášení (SJP), tj. stejné přihlašovací údaje jako do Novellu/Stagu.
 

Studenti přijatí do 1. ročníku (Bc., Nav.) + uchazeči o studium

se hlásí do ISKaMu odkazem: https://iskam.opf.slu.cz/login, zde student jako uživatelské jméno používá univerzitní číslo (uvedeno na pozvánce k přijímacímu řízení) a heslo rodné číslo (bez lomítka). Tento odkaz studenti používají až do začátku akademického roku.