• David Jančar
 • inm
 • 01.04.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

OpenSource řešení v sítích 2022

Konference se bude konat 10. listopadu 2022 prezenčně na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná. Konference je určena zejména široké odborné i neodborné veřejnosti a studentům a jejím cílem je prezentovat účastníkům nové trendy a možnosti svobodného i komerčního software a jeho využití v sítích, tentokrát v přímé vazbě na problematiku kybernetické bezpečnosti.
 • Lenka Přečková
 • inm
 • 02.10.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 15.11.2018

OpenSource řešení v sítích 2018

Konference se bude konat 15. listopadu 2018 v aule Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Konference je určena zejména široké odborné i neodborné veřejnosti a jejím cílem je propagace svobodného softwaru a jeho možností v sítích. Součástí jsou i praktické ukázky některých řešení a možnost vyzkoušet si konfiguraci služeb či softwaru.
 • David Jančar
 • inm
 • 09.05.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.12.2022

Stavíme superpočítač

V období 2017 – 2022 je KINM spolu s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu hlavním řešitelem projektu Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení (číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502), v rámci kterého bude, mimo jiné, v budově OPF vybudována počítačová laboratoř s vysoce výkonnou výpočetní kapacitou, která bude využívána pro účely výuky a samozřejmě i výzkumnou činnost, která by měla být podpořena právě možností realizace vysoce náročných výpočtů.

 • David Jančar
 • inm
 • 01.04.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.12.2019

Konference

Co dva roky pořádáme společně s katedrou podnikové ekonomie konferenci zaměřenou na podporu rozhodování pro malé a střední podniky (Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises - DEMSME). Jedním z hlavních cílů konference je věnovat se problémům souvisejícím s  podnikáním v Moravskoslezském kraji, ve kterém malé a střední podniky hrají velmi významnou roli. Posledně jsme se na konferenci setkali s odborníky zabývajícími se jak informatikou a matematikou tak s odborníky věnujícími se ekonomii, managementu a marketingu, kteří přijeli např. z Glasgow nebo z Helsinek, a objevilo se pár velmi zajímavých nápadů, které propojují know-how moderních technologií s marketingovými nástroji používanými v podnikání. Tyto nápady jsme zveřejnili ve vybraných zahraničních časopisech, např. v Central European Business Review. Po roční odmlce se již opět blíží doba započetí příprav a organizace dalšího ročníku DEMSME 2019.

 • David Jančar
 • inm
 • 21.03.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.12.2020

Projekty

Letos (2018) jsme získali (jako spoluřešitelé) prestižní grant GAČR - Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech – na kterém čtyři členové naší katedry spolupracují s výzkumníky z Univerzity Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. Projekt je a bude realizován v letech 2018 – 2020.

 • David Jančar
 • inm
 • 10.03.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.12.2018

Zahraniční odborníci

V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení v rámci projektu OP VVV – Mobility na obsazení pozice zahraničního odborníka na KINM po dobu jednoho roku. Projekt má výhradně vědecko-výzkumný cíl, kterým je podpora vědecko-výzkumných činností na daných pracovištích, navázání nových kontaktů nebo navázání a zintenzivnění již existující spolupráce se zahraničními odborníky. Předpokladem je, že daný odborník se bude zaměřovat na problematiku Modelování a simulací socio-ekonomických systémů.