Stavíme superpočítač

  • David Jančar
  • 09.05.2018

V období 2017 – 2022 je KINM spolu s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu hlavním řešitelem projektu Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení (číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502), v rámci kterého bude, mimo jiné, v budově OPF vybudována počítačová laboratoř s vysoce výkonnou výpočetní kapacitou, která bude využívána pro účely výuky a samozřejmě i výzkumnou činnost, která by měla být podpořena právě možností realizace vysoce náročných výpočtů.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality