• Veronika Novotná
 • pem
 • 19.12.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Studenti a vyučující vyjeli do Nizozemí na BIP "Startup Simulation Game"

Tento zimní semestr se pětice studentů z OPF účastnila BIP (Blended intensive programme) s názvem – Startup Simulation Game. BIP je speciální program v rámci Erasmus+, ve kterém studenti z různých zemí Evropy spolupracují na řešení zadaných úkolů v online režimu v kombinaci s krátkodobou mobilitou.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 14.12.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Panelová diskuze s experty v rámci V4 projektu

Zveme vás na panelovou diskuzi s experty v rámci projektu Past, present and future challenges of HRM in V4 countries.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 14.12.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Acta academica karviniensia

Ve druhém čísle roku 2023 časopisu Acta academica karviniensia byl zveřejněn článek našich kolegů dr. Bauerové a dr. Kopřivové s názvem „Preventing Cyberbullying: What Is the Parental Role in this Issue?“. Cílem článku je zjistit, jak může role rodičů pomoci zmírnit dopady kyberšikany na studenty středních škol.
 • Veronika Novotná
 • pem
 • 24.11.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

21. mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce

Studenti OPF letos podruhé, celkově po jednadvacáté, soutěžili na mezinárodním semináři o nejlepší prezentaci. Akce byla nabitá skvělými výkony, za které si účastníci rozdělili mezi sebe 10 tisíc Kč. ve výhrách. Pojďte s námi zjistit více informací.
 • Lenka Přečková
 • pem
 • 17.10.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 09.11.2023

International student seminar

Obchodně podnikatelská fakulta pořádá tradiční studentský seminář zaměřený na prezentaci vlastního tématu v angličtině. Nejlepší prezentace vyhrají věcné ceny.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 15.08.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Získali jsme TAČR! Podnikat lze přeci v každém věku

Získali jsme projekt grantové agentury TAČR v programu SIGMA – Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. Konečně můžeme zkoumat další zajímavou skupinu a její motivaci a vhodnou podporu k podnikání. Díky projektu TQ01000115 (1.VS SIGMA - DC3) „Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0“ to bude možné.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 28.06.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Projektové setkání Visegrad Fund

Na Obchodně podnikatelské fakultě proběhlo ve dnech 27. – 28. 06. 2023 setkání projektového týmu mezinárodního vědeckovýzkumného projektu HRM V4 - Past, present and future challenges of HRM in V4 countries. Setkání se účastnili zástupci všech partnerských univerzit: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystici, Maďarská univerzita zemědělství a přírodních věd, Univerzita Istvána Széchenyiho, Univerzita ve Sczeczině a Slezská univerzita.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 25.05.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Workshop Youth Canvas v Arménii

Ing. Petra Krejčí, Ph.D. z naší katedry podnikové ekonomiky a managementu se zúčastnila workshopu v Arménii v rámci programu Erasmus+. Její zážitky z cesty si můžete přečíst níže.
 • Lenka Přečková
 • pem
 • 23.05.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Proběhl jubilejní 20. mezinárodní studentský seminář

Studenti OPF se opět zúčastnili soutěže 4 univerzit o nejlepší prezentaci. Akce byla nabitá skvělými výkony, ale naši studenti se rozhodně neztratili a umístili se na medailových pozicích. Pojďte si s námi přečíst podrobnosti o celé akci.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 22.05.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Information Systems and e-Business Management

Ve druhém čísle roku 2023 časopisu Information Systems and e-Business Management byl zveřejněn článek našich kolegů doc. Šperky a dr. Halašky s názvem "The performance assessment framework (PPAFR) for RPA implementation in a loan application process using process mining". Cílem článku je zjistit, jaké aktivity podnikových procesů jsou vhodné pro robotickou procesní automatizaci (RPA). Vědecký časopis Information Systems and e-Business Management nakladatelství Springer se aktuálně nachází ve 3. kvartilu databáze Web of Science (AIS).