VÝSLEDKY - Soutěž pro studenty středních škol

  • Dagmar Labudková
  • 22.12.2020
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol. Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku. Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.

Soutěž probíhá od 7. října do 30. listopadu 2020. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami. O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat tříčlenná porota složená z odborníků v dané oblasti.

Výherci soutěže mohou kromě výher získat také talentové stipendium určené studentům prvního ročníku naší vysoké školy.
Témata a více informací