Mezinárodní konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2023)

  • Lenka Přečková
  • 22.05.2023
Ve dnech 18.-19. května Katedra podnikové ekonomiky a managementu a Katedra informatiky a matematiky pořádaly mezinárodní vědeckou konferenci Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2023).

Autor: Roman Šperka

Čtvrtý ročník konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2023), tedy "rozhodování pro malé a střední podniky", probíhal v malebném prostředí na Zámečku v Petrovicích u Karviné. Jedná se o oblíbené místo pro pořádaní konference, které nabízí příjemné zázemí nejenom pro prezentaci vědeckovýzkumných poznatků, ale i pro navázaní nové spolupráce a nalezení kontaktů. Konference byla již tradičně setkáním odborníků z vysokých škol a podniků, kteří se zajímají o teorii a aplikaci rozhodovacích procesů s využitím informatiky, matematiky, podnikové ekonomiky, managementu a marketingových přístupů v praxi malých a středních podniků. Výsledky konference jsou publikovány ve sborníku z konference zaslaného do databáze Web of Science anebo v partnerských časopisech indexovaných ve Web of Science a/nebo Scopus.

Recenzním řízením prošlo celkově 37 příspěvků ze šesti zemí (Česko, Slovensko, Rumunsko, Řecko, Holandsko a Polsko). Nejlepší příspěvky budou vybrány k publikaci v některém z 15 partnerských časopisů (např. E&M Economics and Management, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Scientific Annals of Economics and Business, Organizacija, Central European Business Review a další).

Důraz v tomto ročníku byl kladen na reakci firemního prostředí v souvislosti s koronavirovou pandemii a na změny v rozhodování manažerů. Příspěvky reflektovaly konkrétně na práci z domu a její dopady na výkonnost podniků, dopady změn v globálním business prostředí na české malé a střední podniky, dodavatelské řetězce, elektronický obchod, preferenci spotřebitelů a strategii řízení během pandemie, kreativitu v rozhodovacích procesech, řízení lidských zdrojů a komunikaci, statistické vyhodnocení vývoje malých a středních podniků, loajalitu zákazníků, process miningové analýzy, nástroje ICT a jejich využití v průmyslu 4.0, automatizaci podnikových procesů, statistické modely, směnné kurzy v zahraničním obchodě, chování spotřebitelů a měření výkonnosti podnikání a další. Většina příspěvků přinesla aktuální znalosti, které by mohly být okamžitě implementovány do praxe malých a středních podniků. Konferenci obohatili hlavní řečníci prof. Yu-Wang Chen (University of Manchester, Velká Británie) s přednáškou na téma „Business Analytics: A Brief Overview of Teaching and Research at Alliance Manchester Business School“, prof. Anna Ujwary-Gil (Polish Academy of Sciences, Polsko) s tématem „Technology and Services Provided by Digital Innovation Hubs in Poland and the Czech Republic: Digital Transformation of Small and Medium-Sized Enterprises.“ a Kristýna Pochvalitová (New Dimension, ČR) s tématem „What changed in a business leadership after Covid-19?“.

Velké poděkování patří vědeckému výboru konference, organizátorům a partnerům a v první řadě evropským strukturálním a investičním fondům (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jakožto výhradním poskytovatelům finančního zajištění konference v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 s názvem Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě. Věříme, že čtvrtý ročník konference DEMSME byl opět úspěšný a těšíme se na další setkání po dvou letech.

Více informací o konferenci je dostupných na webové stránce konference zde.