Nové studijní programy Ekonomika a management na OPF

  • Michal Stoklasa
  • 14.01.2022
V listopadu 2021 obdržela naše fakulta rozhodnutí o akreditaci dalších studijních programů. Tentokrát se jednalo o nové studijní programy Ekonomika a management (EM) v bakalářském a navazujícím magisterském stupni a programy Economics and Management vyučované v obou stupních v anglickém jazyce.

Všechny čtyři programy jsme pečlivě připravovali po dobu více než 3 let, přičemž jsme vycházeli ze starších studijních oborů Podniková ekonomika a management (PEM), potažmo Business Economics and Management, které programy EM nahrazují. V minulosti patřily obory PEM na fakultě mezi nejoblíbenější a byly vyhledávány největším množstvím uchazečů. Našim cílem bylo připravit nové programy, které by byly jejich úspěšným nástupcem. V oblasti nabízených studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce tímto rozšiřujeme naše možnosti o zcela nový bakalářský studijní program EM, který se stane vstupní bránou pro zahraniční studenty na naši fakultu. Absolventi tím získají možnost setrvat na OPF posléze také po dobu navazujícího nebo doktorského studia v angličtině. Výuka v angličtině podpoří i náš strategický zájem o internacionalizaci fakultního prostředí a kurikula a ještě výrazně zlepší nabídku předmětů vyučovaných v angličtině pro naše exchange a visiting studenty.

Bakalářský studijní program EM je trefou do černého pro všechny zájemce o práci v managementu firem, nebo pro ty, co mají nápad na zajímavý byznys a chtějí ho zrealizovat. Studentům poodkryjeme svět fungování ekonomiky a naučíme je, co to vlastně podnikání je a co obnáší. Seznámíme je s tím, jak podnik hospodaří a jaké činnosti v něm probíhají. Zaměříme se také na proces přípravy nového produktu od základní myšlenky až po jeho uvedení na trh, marketingové akce na podporu jeho prodeje, distribuci k zákazníkovi, realizaci nápadů na jeho zlepšení, až po řízení celého portfolia produktů a samotné firmy. Studenty neopomeneme naučit, jak tyto činnosti vykonávat efektivně, jak technicky zpracovat data pro výhodná rozhodnutí, monitorovat konkurenci, jak využít technologie a sociální sítě a získat na svou stranu kolegy v práci. Program je otevřen ve dvou specializacích: Obchod a marketing a Podnikání.

Navazující magisterský studijní program EM navazuje na stejnojmenný bakalářský program. V čem se ale odlišuje? Student získá hlubší porozumění fungování velkých nadnárodních organizací, které zaměstnávají desítky tisíc zaměstnanců v multikulturním mezinárodním prostředí. Neopomeneme také dlouhodobé plánování různých podnikových činností, rizika, obchodních a finančních operací, mezinárodních daňových systémů a jejich dopad na svět kolem nás. Budeme se detailně věnovat marketingovým kampaním, úspěchu různých značek a poodkryjeme fungování byznysu v digitálním světě a na sociálních sítích. Program je otevřen ve třech specializacích: Obchod a marketing, Podnikání a Finance, účetnictví a daně.

Oba programy se budou vyučovat jak v prezenční, tak kombinované formě. Jejich silnou stránkou je synergický efekt s našimi profesními programy, které si zakládají na intensivní spolupráci s firemními partnery a toto jsme přenesli také do našich programů. Dalším výrazným rysem EM-ka, jak jej familiárně nazýváme, je připravenost na podporu digitální ekonomiky a využívaní moderních informačních technologií ve výuce jednotlivých předmětů, zpracování dat a získávání hodnotných informací o vlastní firmě, konkurenci, ale i o zákazníkovi. Na OPF očekáváme, že se bude našim studijním programům EM dařit nejméně tak, jako jejich předchůdcům a těšíme se na všechny studenty, kteří si je zvolí pro start své profesní kariéry.

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. garant studijního programu