Tradiční mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce

  • Veronika Novotná
  • 20.05.2021
Ve dnech 18. a 19. května 2021 organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Tentokráte se akce účastnili i studenti z Ekonomické fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Jednalo se již o šestnácté setkání v rámci tohoto Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Podruhé se akce konala zcela online v MS Teams. Studenti tak přišli o tradiční kulturní program, který je s akcí tradičně spojený. O to více byla akce zaměřena na program odborný. Události se zúčastnilo 31 studentů z mnohých zemí, např. Polska, České republiky, Slovenska, Indie. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 14 studentů všech forem studia. Akce byla pořádána v rámci univerzitního projektu ISIP „Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem je dr. Stoklasa, ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.

Hlavní náplní online semináře byly prezentace. Studenti prezentovali v angličtině v časovém limitu 10 minut své projekty, seminární či diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management a další společenskovědní disciplíny. Po odprezentování studenti dostávají otázky od odborné poroty, a také zpětnou vazbu na své vystoupení. Velké díky patří odborné porotě, kterou tvořili: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D., Ing. Martin Klepek, Ph.D., Ing. Pavel Adámek, Ph.D., Ing. Daniel Kvíčala, Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Ph.D., Pawel Perz, Ph.D., Paulina Bełch, PhD., a hlavní organizátor a moderátor akce Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. Cílem těchto společných seminářů je posílit prezentační kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si odbornou terminologii v anglickém jazyce, zlepšit své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky odborné poroty.

Seminář je tradičně organizován jako soutěž, proto bylo vyvrcholením této akce slavnostním předávání ocenění těm nejlepším. Kromě stipendia za účast se tedy soutěžilo i o ceny v hodnotě 16 000 Kč. Rozhodování nebylo pro mezinárodní porotu jednoduché ani tentokrát. První místo si vybojoval náš student Nicolas Sendrei s příspěvkem „Can Bitcoin replace the U.S. Dollar?“. Druhé místo obsadila studentka ze Slovenska Izabela Lazurova s příspěvkem „The Possibilities of Tourism Development in the Destination Zemplínska Šírava“. Třetí místo obsadila studentka z Polska Natalia Siorek s příspěvkem „Less or more? About savings during pandemic“. Čtvrté místo pak obsadil náš student Ayub Mohammed s příspěvkem „Trends of Financial Services in India-Online Banks OR Traditional Banks OR Multi-Channel Distributions“. Letos jsme měli i novou cenu studentů, kde vyhráli studenti z Polska Andrzej Siuda a Krzysztof Strzępek s příspěvkem „Artificial intelligence in optimization of crop planning“. Medailistům srdečně gratulujeme, děkujeme také všem zúčastněným studentům, odborné porotě a fakultě. Těšíme se na shledanou při další akci.