Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 18. 5. 2022

  • Tomáš Pražák
  • 11.05.2022
Ve středu 18. 5. 2022 se od 13:00 uskuteční 15. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021-2023. Zasedání proběhne hybridně s osobní účasti v místnosti A308 nebo online v prostředí MS Teams.

Program

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. II. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Inovativní podnikání v prezenční formě studia SU OPF pro akademický rok 2022/2023

3. Různé


V Karviné dne 11. 5. 2022

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF