Pozvánka na řádné zasedání AS SU OPF

  • Tomáš Verner
  • 20.09.2018
Ve středu 26. 9. 2018 se ve 13:00 v zasedací místnosti A 308 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

  1.  Úvod, schválení programu
  2.  Jednací řád Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
  3. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a Management akreditovaného v anglickém jazyce v prezenční formě studia SU OPF v Karviné pro akademický rok 2019/2020
  4. Různé