Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 27. 4. 2022

  • Lenka Přečková
  • 30.04.2022
Ve středu 27. 4. 2022 se od 13:00 uskuteční 14. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021-2023. Zasedání proběhne v zasedací místnosti A 308.

Program

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. Výroční zpráva o hospodaření SU OPF za rok 2021

3. Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2021

4. II. kolo přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2022/2023

5. Různé


V Karviné dne 20. 4. 2022

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF