Erasmus+ BIP: spolupráce v mezinárodním týmu s týdenní mobilitou v Portugalsku

  • Lenka Přečková
  • 07.03.2023
Ve spolupráci se skupinou zahraničních univerzit sdružených v alianci STARS EU (The Strategic Alliance for Regional Transition) nabízíme program, ve kterém studenti v mezinárodních týmech řeší zadání firem a organizací z různých zemí EU. Novinkou je tento semestr také program zaměřený na cirkulární bioekonomiku. Spolupráce probíhá převážně online a částečně offline na týdenním výjezdu v Portugalsku na Polytechnic Institute of Bragança. Využij příležitosti vyzkoušet si mezinárodní spolupráci, zlepšit si angličtinu, získat cennou zkušenost a 6 kreditů k tomu!

Blended Intensive Programmes (zkráceně "BIP") jsou krátké intenzivní vzdělávací programy nově představené v rámci programového období Erasmus+ 2021-2027. BIP jsou kombinací virtuální a krátkodobé fyzické mobility (zpravidla 5 - 30 dní) a jsou charakteristické podporou a využíváním inovativních způsobů učení a výuky. Virtuální část umožňuje účast na výuce a školení odborníků všech zapojených partnerů. Fyzická krátkodobá mobilita následně umožňuje osobní spolupráci všech účastníků. Po úspěšném absolvování BIP je studentovi připsáno 6 ECTS kreditů v rámci volně volitelných předmětů.

V minulém semestru studenti pracovali na projektech jako například Digitální nomádi, Eco farmy nebo řešili, jak by se mohla firma prodávající pojídatelný hmyz dostat do zahraničí. Ve skupinách byli studenti z Česka, Portugalska, Španělska, Polska, Německa a Lotyšska. Během F2F weeku studenti také absolvovali workshopy na různá témata - například start-upy, story telling, nebo základy pro krátké prezentace (pitch). Největší zastoupení měla naše univerzita, kdy se tohoto projektu účastnilo 11 studentů. Projektu se účatnili také naši studenti, kteří k nám přijeli studovat Master's degree program z Indie.

"During my one-week BIP (Challenge Based Innovation) project, I had an incredibly engaging and rewarding experience. The project was structured around a real-world challenge, which required us to use our critical thinking and problem-solving skills to develop innovative solutions. We worked in teams, which allowed us to share our diverse perspectives and expertise, and collaboratively develop ideas that we wouldn't have been able to create individually. Throughout the project, we had access to various resources and tools, including expert guidance, feedback, and mentorship, which helped us refine and improve our ideas. The experience not only taught me the importance of collaboration, but also helped me develop skills in project management, communication, and leadership. The topic my team of 5 had been working on was "ACTIVE TOURISM VOLCANO" which is based on the problems faced by the people in La Palma Island in Spain. We studied the problems faced by them because of the Volcanoes there and we came up with some brain storming and we finally decided to create a Natural Eco-system called the "LAVA LAND" which will create work opportunity and facilities and give new life to the Island and our idea convinced the jury. Overall, the BIP project was an exceptional opportunity to apply what I learned in a meaningful way and to make a positive impact." Sampras, student programu Economics and Management

V letním semestru se studenti mohou hlásit na jeden z programů níže. Na každý BIP budou vybráni max. 4 studenti z OPF.

Název programu: Challenge Based Innovation

Zapojené univerzity: Polytechnic Institute of Bragança (Portugalsko), Hanze University of Applied Sciences (Nizozemí), Bremen University of Applied Sciences (Německo), Universidad de La Laguna (Španělsko), South East Technological University (Irsko), Silesian University in Opava (Česko)

Obsah: Team building. Analysis and study of the selected challenge. Teamwork. Discussion of ideas (brainstorming). Rapid prototyping and prototype evaluation (if applicable). Innovation. The value proposition for different stakeholders. Solution validation. Pitch/Selling. Creation of value proposition for the end user.

Počet kreditů po úspěšném absolvování: 6 ECTS; jazyk výuky: angličtina

Harmonogram:

  • Virtuální část: 17/04/2023 - 18/06/2023
  • Fyzická část* (Bragança, Portugalsko): 19/06/2023 - 23/06/2023

*Studenti obdrží stipendium na fyzickou část mobility, např. na ubytování a stravu.

Pro více informací prosím kontaktujte 

  • Ing. Ondřeje Mikšíka (miksik@opf.slu.cz) - informace o programu a výběrko
  • Ing. Radmilu Unuckovou (unuckova@opf.slu.cz, Oddělení zahraničních styků - A302) - organizace mobility

Registrace: Studenti zpracují motivační dopis (cover letter) a CV v anglickém jazyce a dokumenty nahrají v termínu do 11. 03. 2023 v rámci přihlášky v ISOIS (přihlášení pomocí UČO a CRO heslo - jako do IS SU).

Název programu: Circular Bioeconomy

Zapojené univerzity: Polytechnic Institute of Bragança (Portugalsko), Hanze University of Applied Sciences (Nizozemí), Bremen University of Applied Sciences (Německo), Universidad de La Laguna (Španělsko), University West (Švédsko), Silesian University in Opava (Česko), Cracow University of Technology (Polsko)

Obsah: Seminars in Circular Bioeconomy: Circular economics, Degrowth economics, Bioeconomy, Biotechnology in bioeconomy, Sustainability of food businesses through quality, innovation and data analytics, Bioenergy, Life Cycle Analysis. Biomass in the synthesis of porous polymer materials. Research activities at the Mountain Research Centre (CIMO, Bragança, Portugal). Project development on sustainable development goals.

Počet kreditů po úspěšném absolvování: 6 ECTS; jazyk výuky: angličtina

Harmonogram:

  • Virtuální část: 27/04/2023 - 29/06/2023
  • Fyzická část* (Bragança, Portugalsko): 05/06/2023 - 09/06/2023

*Studenti obdrží stipendium na fyzickou část mobility, např. na ubytování a stravu.

Pro více informací prosím kontaktujte 

  • Ing. Petra Chmielová, Ph.D. (chmielova@opf.slu.cz) - informace o programu a výběrko
  • Ing. Radmilu Unuckovou (unuckova@opf.slu.cz, Oddělení zahraničních styků - A302) - organizace mobility

Registrace: Studenti zpracují motivační dopis (cover letter) a CV v anglickém jazyce a dokumenty nahrají v termínu do 31. 03. 2023 v rámci přihlášky v ISOIS (přihlášení pomocí UČO a CRO heslo - jako do IS SU).