Studentská vědecká konference

  • Lenka Přečková
  • 23.01.2023
Rádi bychom Vás pozvali na 29. ročník mezinárodní studentské konference, kterou organizuje Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, v Banskej Bystrici.

Studentská konference se bude konat prezenční formou na Ekonomické fakultě Mateja Bela. Určená je primárně pro studenty Bc. a Nmgr. formy studia.

Více informací o konferenci najdete na stránkách go.slu.cz/studconference nebo můžete kontaktovat proděkanku pro vědu a výzkum doc. Palečkovou - paleckova@opf.slu.cz

Konference bude rozdelená do 9 sekcií: 

1. sekce - Cestovní ruch
2. sekce - Ekonomika a management podniku
3. sekce - Finance, bankovnictví a investování
4. sekce - Kvantitativní metody a informatika
5. sekce - Veřejná ekonomika a regionální rozvoj
6. sekce - Společenské vědy
7. sekce - Manažerské systémy (v Poprade)
8. sekce - Sekce pro studenty středních škol
9. sekce - Vědecká esej


Pro konferenci lze využít část bakalářské, diplomové a nebo seminární práce v rozsahu 7 - 14 stran. Přihlášky je nutné poslat do 10. února 2023 mailem na paleckova@opf.slu.cz (přihláška obsahuje mimo jiné anotaci tématu na max. 25 řádků, která by měla obsahovat především předmět práce, cíl práce, zvolená data a postupy a pokud možno i daná zjištění vyplývající z výzkumu). 

Konference a prezentace jednotlivých prací proběhne 30. března 2023 v Banskej Bystrici.

Zapojeným studentům, kteří se budou konference aktivně účastnit, vyplatíme mimořádné stipendium ve výši 2 000 Kč.

Více informací