Učíme se podnikat tím, že podnikáme

  • Lenka Přečková
  • 11.01.2023
Zamýšleli jste se někdy nad tím, co znamená známá myšlenka od Komenského „škola hrou“? Já ano, a to mnohokrát. A možná jsem také konečně poznala studium, ve kterém se jí blížíme. Pro studium Inovativního podnikání existuje v mé hlavě taková herní paralela ve formě strategické RPG. Zajímá vás, jak tedy tento program na OPF v Karviné blíže vypadá? Nechte mě vám ho přiblížit.

Autor: Tereza Bártů, studentka Inovativního podnikání

Před nástupem na tento studijní program vás čekají přijímací zkoušky. Už v této fázi je vyzdvižena inovativnost, a to v praktickém pojetí celého řízení. Místo nudného kroužkování odpovědí v testu nás čekala výzva – pro některé větší, pro jiné menší. První část přijímacího řízení spočívala v natočení motivačního videa. Prostě si sednete před kameru a snažíte se nepůsobit jako uzlíček nervů, ba naopak ze sebe chcete vydat to nejlepší a co nejvýstižněji popsat vaši motivaci ke studiu, dřívější zkušenosti a dovednosti. Za mě je to výborný trénink zdravého sebevědomí a sebeprezentace, což jsou důležité aspekty v podnikání. Další složkou přijímaček je ústní pohovor, kde si osaháte své verbální a komunikační dovednosti. Už zde je cítit všudypřítomná rodinná atmosféra. Ve tvářích přijímací komise září radost z toho, že před sebou vidí cílevědomé uchazeče. Jakmile skončí ústní část řízení, přichází ta písemná, která přehledně zmapuje schopnost formulace myšlenek do písemné podoby. Zároveň se můžete těšit na test 16 osobností, který je v dnešní době poměrně populární.

Kýženým výstupem celého studia je bakalářský titul, ale cesta k němu je poměrně netradiční. Nevede totiž přes pasivní příjem informací v přednáškové místnosti, nýbrž přes praxi. Náš program razí myšlenku learning by doing. Abych se držela své herní paralely, tak se během svého studia snažíte získat 21 dovedností ze skill profile, které vám pomohou orientovat se na své cestě osobnostního růstu, a dostat se v každé z nich alespoň na úroveň 3 (těch úrovní je celkem 5 od Novice až po Mastera). Kde tyto dovednosti získáte? Zdrojů je několik – od knih, přes odborné workshopy až po praktické uplatňování a zdokonalování v rámci vlastního podnikání.

Jak už sám název napovídá, tak je tento program dosti inovativní. Vychází z finského modelu, který si samozřejmě pojedeme sami vyzkoušet. Což znamená, že za pár dní vyrážíme na zkušenou do Finska. A jak už tomu u nás bývá, nic není zadarmo, takže naplánování tohoto vzdělávacího výletu leží na našich bedrech (opět další skvělé zkušenosti s organizací velké skupiny lidí). 

A co tedy přesně děláme, když zrovna nesháníme termo prádlo do chladných severských končin? Scházíme se na fakultě v Edulabu, kde se ve dvou desetičlenných týmech snažíme rozjet pořádný business. Každý tým si založí vlastní společnost, pod kterou může realizovat své podnikatelské projekty (kreativitě se meze nekladou). Abychom nebyli na své cestě úplně ztracení, stojí za námi zkušení koučové Dalibor a Jana. Jejich specialitou je odpovídání na otázku jinou otázkou a když nám říkají „TRP“, myslí to s námi vlastně dobře. TRP jsou základní složky našeho učení (training, reading, practise), pomáhají nám rozložit svou energii mezi důležité složky efektivního získávání dovedností, znalostí a zkušeností. Pod „training“ si představme formu týmového učení. Vzájemně si sdílíme nabyté dovednosti, které k nám přišly z našeho podnikání, nebo například z knih, které jsme právě přečetli. Tím se plynule dostáváme k části „reading“. Ta tvoří zhruba 10 % našeho vzdělávání. Za celé 3 roky musíme nasbírat 120 Book Points. Vycházíme z obrovského seznamu knih – Book of Books – kde najdeme knihy zabývající se marketingem, komunikací, podnikáním atp. společně s bodovým ohodnocením knih podle jejich náročnosti. No a co si představit pod „practise“? Znamená to uplatňování nabytých znalostí v praxi = samotné podnikání. Jak jinak si totiž chcete ověřit, že jste pěkně znějící myšlenku z knížky pochopili správně, než že si ji ověříte aplikací do vašeho podnikání?

Co vám budu povídat – je to pořádná jízda! Od začátku semestru už jsme stihli zažít skvělý adapťák, splacení faktury za 40 000 Kč pomocí našich prvních punkových projektů, veletrh práce, uspořádání Halloweenu, nejrůznější workshopy a fakt boží teambuildingy… A mnoho dalšího na nás stále čeká!

Vojta

„Na studiu IP mě baví možnost rozvíjet sám sebe i za hranicemi komfortní zóny a lidské prostředí v čele se skvělým kolektivem,“

David

„Studium IP mi přináší spoustu zkušeností, radosti a nových přátel. Díky učení praxí získávám spoustu možností a kontaktů.“

Kuba

„Nejvíc mě překvapil moment, kdy jsme jako tým dostali do ruky fakturu za jednu akci spojenou se studiem. Nejdřív jsme si mysleli, že to je sranda. Nebyla, takže nakonec jsme se všichni ze smíchu dostali a možná jsme měli slzy na krajíčku.“
Více informací najdete u nás na webových stránkách

www.inovativnipodnikani.cz