Erasmus+ BIP: Strategie udržitelnosti ve firmách

 • Dagmar Labudková
 • 13.12.2022
Naše partnerská univerzita WSB v Polsku nabízí studentům možnost zapojit se v letním semestru do krátkodobé Erasmus+ blended mobility na téma strategie udržitelnosti. Program probíhá částečně online a částečně offline na týdenním výjezdu v Polsku v kampusu Dąbrowa Górnicza. Využij příležitosti vyzkoušet si mezinárodní spolupráci, zlepšit si angličtinu, získat cennou zkušenost a 3 kredity k tomu!
Blended Intensive Programmes (zkráceně "BIP") jsou krátké intenzivní vzdělávací programy nově představené v rámci programového období Erasmus+ 2021-2027. BIP jsou kombinací virtuální a krátkodobé fyzické mobility (zpravidla 5 - 30 dní) a jsou charakteristické podporou a využíváním inovativních způsobů učení a výuky. Virtuální část umožňuje účast na výuce a školení odborníků všech zapojených partnerů. Fyzická krátkodobá mobilita následně umožňuje osobní spolupráci všech účastníků. Po úspěšném absolvování BIP jsou studentovi připsány 3 ECTS kredity v rámci volně volitelných předmětů.

Název programu: Sustainability Strategies in Companies in Lines with SD Goals
Program se zabývá environmentálními, sociálními a ekonomickými aspekty udržitelnosti. Definuje a uplatňuje základní principy udržitelnosti při řešení nejnaléhavějších environmentálních a sociálních problémů dneška. Rozvíjí porozumění tomu, jak chování jednotlivých organizací ovlivňuje společnost. K udržitelnosti program přistupuje z multidisciplinární perspektivy díky spolupráci několika fakult.

Hlavní témata:
 • Greenwashing: hrozba pro udržitelný rozvoj
 • Řízení ekologických projektů
 • Mezikulturní komunikace
 • Komunikace v týmu
 • Studentské projekty založené na cílech udržitelného rozvoje
Počet kreditů po úspěšném absolvování: 3 ECTS
Jazyk výuky: angličtina

Harmonogram:
 • Virtuální část: 06. 03. 2023 a 13. 03. 2023 (Zoom)
 • Fyzická část: 26. 03. 2023 - 30. 03. 2023 (Poland, Dąbrowa Górnicza)
Poznámka: Studenti obdrží stipendium na fyzickou část mobility, např. na ubytování a stravu.

Pro více informací prosím kontaktujte:
 • doc. Ing. Jarmilu Duháček Šebestovou, Ph.D. (sebestova@opf.slu.cz) - informace o programu
 • Ing. Radmilu Unuckovou (unuckova@opf.slu.cz, Oddělení zahraničních styků - A302) - organizace mobility

Registrace: Studenti se hlásí online pomocí registračního formuláře (přihlášení pomocí CRO@ad.slu.cz a CRO heslo) v termínu do 20. ledna 2023.