Student MBA hodnotí své studium

  • Lenka Přečková
  • 07.10.2022
V červnu 2022 obhajovali před odbornou komisí své závěrečné práce posluchači mezinárodně uznávaného kurzu Master of Business Administration (MBA). Mezi posluchači byl i Ing. Karel Mozdřeň, který získal Cenu děkana za nejlepší závěrečnou práci MBA. Zeptali jsme se ho, jak své studium hodnotí.

Text: Mgr. Dagmar Sohrová

Cenu děkana za nejlepší závěrečnou práci MBA obdržel Ing. Karel Mozdřeň.

Dne 17. 6. 2022 obhajovali před odbornou komisí své závěrečné práce posluchači mezinárodně uznávaného kurzu MBA. Hodnotící komice konstatovala, že všichni posluchači splnili požadavky na obhajobu své závěrečné práce a požadavky kladené na dané dvouleté studium a získali tím zaslouženě titul MBA uváděný za jménem.

Poté čekal členy komise nelehký úkol: vybrat ze sedmi prací tu nejzdařilejší. Volba nebyla jednoduchá, protože všechny odevzdané závěrečné práce včetně její prezentace, předčily očekávání a mnohdy převyšovaly úroveň prací studentů prezenčního a kombinovaného studia. Všichni autoři prací se s úspěchem vyrovnali rovněž s otázkami vedoucích prací i jejich oponentů.  

Nakonec se členové komise rozhodli navrhnout děkanovi fakulty ocenit jako nejlepší závěrečnou práci Ing. Karla Mozdřeně s názvem Optimalizace procesů agilního řízení softwarových projektů. Vedoucím práce byl Ing. Pavel Adámek, Ph.D. z katedry podnikové ekonomiky a managementu. Ten ve svém posudku mj. uvedl: "Práce přináší inovovaný vhled do procesního řízení softwarových produktů a může být zdrojem pro další změny."

Ocenění a upomínkové dárkové předměty s logem OPF předal úspěšnému autorovi děkan fakulty prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Zároveň mu popřál, aby poznatky a zkušenosti získané studiem na OPF byly přínosné pro jeho další profesní rozvoj a kariérní růst.

Ing. Karla Mozdřeně jsme se zeptali:

  • Proč jste se rozhodl pro tento typ studia a proč právě OPF Karviná?

Ke studiu v programu MBA jsem byl motivován vyšším managementem naší společnosti, kde k postupu v karierním žebříčku je již zapotřebí oficiální manažerské vzdělání. Výběru vhodného studijního programu jsem věnoval několik měsíců a vybíral z mnoha středoevropských univerzit. Mým hlavním požadavkem bylo najít kvalitní studium, které se dá dobře skloubit s mým zaměstnáním. Tomuto požadavku vyhověla právě OPF Karviná, která nabízí výjimečnou kombinaci prezenční a online výuky za velmi atraktivní cenu.

  • V čem vidíte největší přínos studia a jaké dojmy si z naší fakulty odnášíte? Který předmět Vás nejvíce zaujal a byl pro Vás nejužitečnější?

 Mnoho poznatků jsem přímo aplikoval ve svém zaměstnání již během studia. S velkou výhodou jsem diskutoval některé problémy přímo s přednášejícími, kteří byli vždy otevření ke konzultacím. Vzhledem k mé profesi byly ze všech předmětů nejpřínosnější právě předměty spojené s manažmentem, marketingem a projektovým řízením. Ve výsledku ovšem kombinace všech předmětů v programu MBA dává dostatečně široký základ pro efektivní práci manažera.

  • Bylo pro Vás obtížné skloubit studium s Vaší náročnou profesí vrcholového manažera?  Navíc jste musel dojíždět na přednášky docela z daleka – z Vídně.

Samotný MBA program je nastaven tak, aby se dal relativně jednoduše skloubit s prací. Občas bylo třeba dohánět studium a seminární práce přes noc, o víkendech a dovolených, ale stálo to za to! Dojíždění z Rakouska jsem nepokládal za problém, naopak jsem byl rád, že jsem se mohl pravidelně vracet do rodného kraje, učit se novým věcem, potkat se s kolegy studenty, popovídat si v češtině, navštívit rodinu a pochutnat si na výborném českém jídle s českým pivem.

  • Doporučil byste studium na OPF i dalším zájemcům?

Rozhodně! Vzdělání, zkušenosti, a nové přátelé Vám už nikdo nikdy nevezme. Navíc mě samotnému se finanční investice do MBA vrátila již v průběhu studia.


Děkujeme a přejeme hodně štěstí v profesním a osobním životě.