Den doktorského studia

  • Lenka Přečková
  • 28.03.2022
Ve čtvrtek 21. dubna proběhne Den doktorského studia hybridní formou.

Máte chuť ponořit se do studia ještě hlouběji? Doktorské studium je ta nejvyšší meta, kterou můžete v hierarchii univerzitních vzdělávacích programů po bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu okusit. Doktorandi se zaměřují na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost. Od předchozího vzdělávání se liší hlavně tím, že studenti neabsolvují denně přednášky a semináře a ve zkouškovém období nemusí zvládat zkoušku za zkouškou.

Studijní program doktorského studia Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management je zaměřen na vzdělávání odborníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických i praktických otázek podnikové ekonomiky a managementu ve všech základních oblastech podniku. V rámci tohoto studia se student seznámí se základními teoretickými, metodologickými postupy, schopností realizovat výzkum, prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací a získání pedagogických zkušeností, jako je výuka nebo vedení kvalifikačních prací.

Hlavní podmínkou přijetí ke studiu do doktorského studijního programu je řádné ukončení studia v magisterském programu a následně úspěšné absolvování přijímacího řízení. S tím souvisí volba tématu disertační práce, které se bude student během následujících let intenzivně věnovat. Její výsledek by měl přinést poznatky a posun pro vědní obor. Se všemi překážkami mu pomůže předem zvolený školitel.

Zájemci si můžou vybrat kombinovanou formu studia nebo prezenční, během níž se student více zapojuje do projektů a chodu katedry a má nárok na pravidelné měsíční stipendium. Koncem třetího ročníku student vykonává státní doktorskou zkoušku.

Kompletní informace ke studiu a přijímacímu řízení najdete pod tímto textem.

Pokud máte jakoukoliv otázku, připojte se 21. dubna 2022 v 10:00 do zasedačky A308 nebo online prostřednictvím MS Teams, kde budeme o všem společně diskutovat.


On-line MS Teams