Druhé kolo doplňujících voleb do studentské komory akademického senátu

  • Lenka Přečková
  • 17.12.2023
Dílčí volební komise stanovuje harmonogram a způsob podávání návrhu na kandidáty do AS SU za OPF.

Druhé kolo voleb

2. kolo voleb se uskuteční v termínu od pondělí 18. 12. 2023 od 8:00 hodin do středy 20. 12. 2023 do 15:00 hodin prostřednictvím informačního systému IS SU v sekci „E-VOLBY“.

Harmonogram voleb:

Návrh kandidáta na senátora/senátorku do komory studentské AS SU za OPF se podává na podatelně SU OPF (Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná), v termínu nejpozději do pátku 8. 12. 2023 do 12:00 hodin.

a) Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do pondělí 11. 12. 2023:

  • ve veřejné části internetových stránek fakulty,
  • na nástěnce AS SU OPF.

b) Představení kandidátů se uskuteční v úterý 12. 12. 2023 v době 8:15-8:55 hodin v Malém sále

c) První kolo voleb se uskuteční v termínu od středy 13. 12. 2023 od 8:00 hodin do pátku 15. 12. 2023 do 15:00 hodin prostřednictvím informačního systému IS SU v sekci „E-VOLBY“.

d) Případné 2. kolo voleb se uskuteční v termínu od pondělí 18. 12. 2023 od 8:00 hodin do středy 20. 12. 2023 do 15:00 hodin prostřednictvím informačního systému IS SU v sekci „E-VOLBY“.

Doplňovací volby do AS SU za OPF

Návrhy kandidátů