International student seminar

  • Lenka Přečková
  • 17.10.2023
Obchodně podnikatelská fakulta pořádá tradiční studentský seminář zaměřený na prezentaci vlastního tématu v angličtině. Nejlepší prezentace vyhrají věcné ceny.

Cíl setkání:

podpořit prezentační dovednosti studentů a jejich zájem o samostatnou odbornou a vědeckou práci.

Datum setkání:

21.–22. listopadu 2023, ONLINE v MS Teams

Program:

prezentace zajímavého tématu  (např. bakalářská, diplomová či seminární práce) v angličtině a odpovědi na otázky. Nejlepší prezentace vyhrají hodnotné věcné ceny. Pro každého prezentujícího je připraveno mimořádné stipendium 2.000 Kč.

Přihlášky:

mailem s uvedením tématu prezentace v angličtině na adresu: stoklasa@opf.slu.cz

Termín přihlášky do:

9. listopadu 2023
Nový obrázek