Zahájení doktorského řízení

Ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 11. 1. 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno doktorské řízení.

Kandidát: Mgr. Vojtěch Pravec

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: On discrete dynamical systems generated by continuous maps

Školitel: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Konzultantka: doc. RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Oponenti:

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. (Univerzita Komenského, Bratislava)

doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.

Autoreferát

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce z oboru Matematická analýza se konají dne 19. února 2021 od 11.30 hod. distanční formou prostřednictvím videokonference.
Zahájení doktorského řízení

Ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 11. 1. 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno doktorské řízení.

Kandidát: Mgr. Jan Tesarčík

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Distributional spectrum of dynamical systems

Školitel: doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.

Oponenti:

doc. RNDr. Roman Hric, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

Autoreferát

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce z oboru Matematická analýza se konají dne 19. února 2021 od 10.00 hod. distanční formou prostřednictvím videokonference.
 • 2019 – Mgr. Zuzana Roth
 • 2018 – Mgr. Adam Hlaváč, Mgr. Jakub Šotola
 • 2017 – RNDr. Jana Hantáková
 • 2015 – Mgr. Jiří Jahn, Ing. Mgr. Barbora Volná
 • 2014 – mgr Leszek Marcin Szała, Mgr. Petr Blaschke
 • 2013 – RNDr. Jiřina Jahnová
 • 2012 – Mgr. Tomáš Konderla, RNDr. Lenka Rucká, Mgr. Jana Dvořáková, Mgr. Petr Vojčák
 • 2010 – Ing. Bc. Petr Harasim, RNDr. Jan Kotůlek
 • 2009 – RNDr. Veronika Kurková, Mgr. Renata Otáhalová
 • 2008 – RNDr. Peter Sebestyén, RNDr. Michaela Mlíchová
 • 2007 – Ing. Bc. Jan Melecký, Mgr. Petra Kordulová
 • 2006 – Mgr. Milan Pobořil
 • 2005 – RNDr. Petra Šindelářová, RNDr. Marek Lampart, Mgr. Petr Chládek, Mgr. Hynek Baran
 • 2004 – RNDr. Lenka Čelechovská, Mgr. Jiří Kupka
 • 2002 – RNDr. Zdeněk Kočan, RNDr. Michal Málek
 • 2001 – RNDr. David Pokluda
 • 2000 – Mgr. Lenka Lakomá, RNDr. Karel Hasík, RNDr. Marta Babilonová, Mgr. Jana Kašparová
 • 1996 – RNDr. Jaroslav Štefánek