Kandidát: RNDr. Jaroslav Štefánek

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: A Representation of The Variational Sequence by Forms

Školitel: prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.posudek
doc. RNDr. Jana Musilová, CSc.posudek
doc. RNDr. Július Korbaš, CSc.posudek

Dne 23.5. 1996 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Jaroslavu Štefánkovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Dr., uváděné za jménem).