Program v akademickém roce 2021/2022

9. 12. 2021

doc. Roman O. Popovych, D.Sc. (University of Vienna, Rakousko), Equivalence Groups and Their Applications II: Rigorous Definition and Generalizations

30. 11. 2021

RNDr. Jaroslav Bradík, Calculating weighted harmonic Bergman kernel and asymptotic expansion of the harmonic Berezin transform on half-space

Seminář se koná mimořádně v úterý ve 14.00 v místnosti R2.

25. 11. 2021

doc. Roman O. Popovych, D.Sc. (University of Vienna, Rakousko), Equivalence Groups and Their Applications I: Classes of Differential Equations

Mgr. Pavel Holba, Zákony zachování pro zobecněnou Kuramotovu-Sivashinskeho rovnici

11. 11. 2021

doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc., Symetrie, zákony zachování a řešení pro model z mechaniky tekutin

Jde o společnou práci s A. Bihlem, S. Opanasenkem a R.O. Popovychem, podrobnosti viz S. Opanasenko, A. Bihlo, R.O. Popovych, A. Sergyeyev, Physica D 402 (2020), art. 132188 a Physica D 411 (2020), art. 132546

5. 10. 2021

RNDr. Hynek Baran, Ph.D., Symetrie integrabilních parciálních diferenciálních rovnic (habilitační přednáška)

Seminář se koná mimořádně v úterý ve 14.45 v místnosti R1.

 

Semináře se obvykle konají ve čtvrtek od 14.00 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v místnosti R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.