Kandidát: Mgr. Jiří Jahn

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Harmonic Bergman spaces and related problems

Školitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Oponenti:

prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha) posudek

doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. (Matematický ústav v Opavě, SU v Opavě) posudek

Autoreferát

Dne 19. 11. 2015 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Jiřímu Jahnovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Ing. Mgr. Barbora Volná

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: On dynamical behaviour of the aggregate macroeconomic equilibrium models

Školitelka: doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.

Oponenti:

prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno) posudek

prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. (Univerzita Komenského, Bratislava) posudek

Komentář k posudku prof. Brunovského

Autoreferát

Dne 3. 6. 2015 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Ing. Mgr. Barboře Volné přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).