Kandidát: Mgr. Vojtěch Pravec

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: On triangular maps of the square and nonautomous dynamical systems

Školitel: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Konzultantka: doc. RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Oponenti:

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. (Univerzita Komenského, Bratislava) Posudek

doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D. Posudek

Autoreferát

Dne 19. 2. 2021 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Vojtěchu Pravcovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).Kandidát: Mgr. Jan Tesarčík

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Distributional spectrum of dynamical systems

Školitel: doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.

Oponenti:

doc. RNDr. Roman Hric, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) Posudek

doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. Posudek

Autoreferát

Dne 19. 2. 2021 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Janu Tesarčíkovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).