Kandidát: RNDr. Petra Šindelářová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Examples and counterexamples in discrete dynamical systems

Školitelé: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:
doc. RNDr. Lubomír Snoha, CSc. – Univerzita M. Bela Banská Bystrica – posudek
host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. – posudek

Autoreferát

Dne 13. 6. 2005 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Petře Šindelářové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: RNDr. Marek Lampart

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Three types of chaos on discrete dynamical systems

Školitel: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:
doc. RNDr. Lubomír Snoha, CSc. – Univerzita M. Bela Banská Bystricaposudek
host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. – posudek

Autoreferát

Dne 13. 6. 2005 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Marku Lampartovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Petr Chládek

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertace: The functional formulation of second-order ordinary differential equations

Školitel: doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. – PřF UP, Olomouc – posudek
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. – MÚ AV ČR, Praha – posudek

Na žádost uchazeče bylo doktorské řízení dne 8. 11. 2004 pozastaveno.

Dne 11. 5. 2005 bylo na základě předložení přepracované dizertační práce "Funkcionální formulace obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu", doktorské řízení obnoveno. Oponenti dizertační práce zůstávají beze změn.

Oponenti:
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. – PřF UP, Olomouc – posudek přepracované práce
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. – MÚ AV ČR, Praha – posudek přepracované práce

Autoreferát přepracované práce

Dne 18. 8. 2005 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Petru Chládkovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Hynek Baran

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertace: Two counterexamples concerning integrable partial differential equations

Školitel: doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. – PřF MU, Brno – posudek
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. – FJFI ČVUT, Praha – posudek

Autoreferát

Dne 22. 9. 2005 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Hynku Baranovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).