Kandidát: RNDr. Peter Sebestyén

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertace On classification of irreducible zero curvature representations

Školitel: doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. – FJFI ČVUT, Praha – posudek
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. – MÚ SU, Opava – posudek

Autoreferát

Dne 5. 3. 2008 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Petru Sebestyénovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: RNDr. Michaela Čiklová-Mlíchová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Minimality, sensitivity and topological entropy in discrete dynamics

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc. – Univerzita M. Bela, Banská Bystrica – posudek
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. – MÚ SU, Opava – posudek

Autoreferát

Dne 2. 6. 2008 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Michaele Mlíchové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).