Kandidát: Mgr. Adam Hlaváč

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertace: Constant astigmatism equation and surfaces of constant astigmatism

Školitel: doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc) posudek

prof. E. V. Ferapontov (Loughborough University, England) posudek

Autoreferát

Dne 28. 2. 2018 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Adamu Hlaváčovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).Kandidát: Mgr. Jakub Šotola

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Various approaches to the blowing-up orbits technique

Školitel: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) Posudek

prof. Francisco Balibrea (University of Murcia, Spain) Posudek

Autoreferát

Dne 13. 12. 2018 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Jakubu Šotolovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).