Kandidát: RNDr. Jana Hantáková

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Distributional chaos in compact metric spaces

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:

Dr hab. Piotr Oprocha (AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland) posudek

doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (Matematický ústav v Opavě, SU v Opavě) posudek

Autoreferát

Dne 21. 6. 2017 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Janě Hantákové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).