Kandidát: Mgr. Lenka Lakomá

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertační práce: Young Tableaux and Decomposition of Tensor Spaces

Školitel: prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Oponenti:
doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.posudek
doc. RNDr. Josef Janyška, CSc.posudek
RNDr. Michal Krupka, Ph.D.posudek

Autoreferát

Dne 10. 4. 2000 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Lence Lakomé přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: RNDr. Karel Hasík

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: Jednoznačnost limitního cyklu v modelu dravec-kořist

Školitelka: doc. RNDr. Kristína Smítlová, CSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.posudek
RNDr. Ivo Vrkoč, DrSc.posudek

Autoreferát

Dne 14. 9. 2000 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Karlu Hasíkovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: RNDr. Marta Babilonová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: Chaos v diskrétních dynamických systémech

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.posudek
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.posudek

Autoreferát

Dne 13. 11. 2000 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Martě Babilonové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Jana Kašparová

Téma dizertační práce: Variational sequences in field theory

Obor: Geometrie a globální analýza

Školitel: prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.posudek
doc. RNDr. Jana Musilová, CSc.posudek

Autoreferát

Dne 13. 11. 2000 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Janě Kašparové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).