Kandidát: RNDr. Veronika Kurková

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Solution of open problems in low-dimensional dynamics

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. – Univerzita M. Bela, Banská Bystrica – posudek
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. – Matematický ústav v Opavěposudek

Autoreferát

Dne 23. 9. 2009 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Veronice Kurkové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Renata Otáhalová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Berezin transforms on spaces of holomorphic and harmonic functions

Školitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, Prahaposudek
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. – Matematický ústav v Opavěposudek

Autoreferát

Dne 15. 10. 2009 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Renatě Otáhalové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).