Kandidát: RNDr. Zdeněk Kočan

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: Triangular maps of the square

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. František Neuman, DrSc.posudek
doc. RNDr. Katarína Janková, PhD.posudek

Autoreferát

Dne 24. 10. 2002 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Zdeňku Kočanovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: RNDr. Michal Málek

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: Strong chaos in one dimensional dynamical systems

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.posudek
RNDr. Marta Štefánková, PhD.posudek

Autoreferát

Dne 24. 10. 2002 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Michalu Málkovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).