Kandidát: RNDr. Jiřina Jahnová

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertace: Hamiltonian operators and related structures

Školitel: doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. – MÚ SU, Opava

Oponenti:
prof. Iosif Krasil'shchik, DrSc. – MÚ SU, Opava Posudek
Prof. dr hab. Ziemowit Popowicz – University of Wroclaw, Poland Posudek

Autoreferát

Dne 1. 10. 2013 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Jiřině Jahnové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).