Kandidát: mgr Leszek Marcin Szała

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Recurrence in systems with randomly perturbed trajectories

Školitelka: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica posudek

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. – UK, Bratislava posudek

Autoreferát

Dne 10. 12. 2014 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky mgr Leszku Marcinu Szałovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Petr Blaschke

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Asymptotics of Bergman kernel and Berezin transform

Školitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. – MÚ SU, Opava

Oponenti:
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. – MÚ SU, Opava – MÚ SU, Opava – posudek
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, Prahaposudek

Autoreferát

Dne 19. 2. 2014 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Petru Blaschkemu přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).