Kandidát: Mgr. Tomáš Konderla

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Differentiability of Continuous Convex Functions

Školitel: prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.

Oponenti:

doc. RNDr. Marián Fabian, DrSc. – Matematický ústav AV ČRposudek

prof. Oleg G. Smolyanov – Faculty of Mechanics and Mathematics, Lomonosov Moscow State Universityposudek

Autoreferát

Dne 18. 12. 2012 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Tomáši Konderlovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: RNDr. Lenka Rucká

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Irregular recurrence in compact metric spaces

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. – MÚ SU, Opava

Oponenti:
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. – MÚ SU, Opava – posudek
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenskoposudek

Autoreferát

Dne 18. 12. 2012 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Lence Rucké přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Jana Dvořáková

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Some aspects of chaos in discrete dynamical systems

Školitel: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. – MÚ SU, Opava

Oponenti:
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. – ČVUT v Praze Posudek
Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc. – Univerzita Mateja Bela, Bynská Bystrica, Slovensko Posudek

Autoreferát

Dne 4. 6. 2012 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Janě Dvořákové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Petr Vojčák

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertace: Recursion operators, nonlocal symmetries and related structures for some integrable systems

Školitel: doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. – MÚ SU, Opava

Oponenti:
doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. – MÚ SU, Opava Posudek
Oleg I. Morozov, DrSc. – University of Tromsø, Norway Posudek

Autoreferát

Dne 4. 6. 2012 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Petru Vojčákovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).