Kandidát: RNDr. Lenka Čelechovská

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Identifikace parametrů matematických modelů BSP-kinetiky v lidských játrech

Školitel: prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.posudek
RNDr. Jan Eisner Ph.D. - MÚ AV ČR Praha – posudek

Autoreferát

Dne 16.6.2004 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Lence Čelechovské přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Jiří Kupka

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: A classification of the triangular mappings with closed set of periodic points

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
host. Prof. V. I. Averbuch, DrSc. – MÚ v Opavě – posudek
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. – Univerzita Komenského, Bratislava – posudek

Autoreferát

Dne 29.9.2004 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Jiřímu Kupkovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).