Realizaci projektu zajišťuje odborný řešitelský tým, který staví na pilířích předešlé úspěšné spolupráce v rámci obdobně laděných projektových záměrů. Do nich členové týmu angažovali žáky, rodiny žáků, školy a školská zařízení, se kterými nadále jsou ve vzájemné spolupráci. Výsledkem dlouhodobého výzkumného monitoringu problematiky školské inkluze je soubor vědeckých monografií vydaných v poslední době na Slezské univerzitě v Opavě.


(Ne)připravený pedagog a žák z prostředí  sociální exkluze, Kaleja M., 2015 (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze, Kaleja M., 2015
Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze, Kolaříková M., 2018 Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze, Kolaříková M., 2018
Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy, Adamus P., 2015 Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy, Adamus P., 2015
Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání, Zezulková E., 2015 Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání, Zezulková E., 2015
Etnografie školy jako edukační realita současnosti, Kaleja M., Zezulková E., Adamus P., Mühlpachr P., 2015 Etnografie školy jako edukační realita současnosti, Kaleja M., Zezulková E., Adamus P., Mühlpachr P., 2015
Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu, Stanoev M., Janák D., 2015 Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu, Stanoev M., Janák D., 2015
Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239