Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo oblasti podpory 3.1
Název oblasti podpory Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Název projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Hlavní řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (do 31.10.2017); Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016 – 2019
Kontaktní osoba doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Odborný garant

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Bezručovo náměstí 885/14

746 01 Opava

tel.: 553 684 153

mail: martin.kaleja (at) fvp.slu.cz

kancelář 515 (5. podlaží)
Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239