Směrnice děkana ě. 1/2024 k organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě
Směrnice děkana č. 3/2021 Podmínky studia v programech celoživotního vzdělávání na FVP SU v Opavě
Směrnice děkana č. 2/2021 Příprava a zajištění programů celoživotního vzdělávání na FVP SU v Opavě
Směrnice děkana č. 2/2020 Vedení vysokoškolských kvalifikačních prací
Směrnice děkana č. 4/2018  K zadávání, vypracování a odevzdávání BP a DP na FVP v Opavě
Směrnice děkana č. 3/2018 K organizaci SZZk na FVP v Opavě
Směrnice děkana č. 2/2018 Zpracování a předkládání žádostí o akreditaci studijních programů
Směrnice děkana č. 1/2018 Vedení vysokolškolských kvalifikačních prací
Směrnice děkana č. 1/2014 O pravidlech kariérního řádu akademických pracovníků FVP SU v Opavě
Směrnice děkana č. 2/2013 O podpoře sociálně znevýhodněných studentů s dobrými studijními výsledky na FVP SU v Opavě