Metodický pokyn děkana č. 3/2023 Realizace zahraničních mobilit studentů Fakulty veřejných politik v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 2/2023 Realizace zahraničních mobilit pracovníků Fakulty veřejných politik v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 1/2023 Ediční činnost Fakulty veřejných politik v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 2/2021 Podpora studia v kombinované či distanční formě studijních programů Fakulty veřejných politik v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 1/2021 Realizace druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky u opakovaně zapsaného předmětu

Metodický pokyn děkana č. 1/2019 Pravidla interní komunikace Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 3/2018 Metodický pokyn děkana k podávání, realizaci a monitorování projektů

Metodický pokyn děkana č. 2/2018 Stanovení výše mimořádných stipendií udělovaných za umístění v soutěži o nejlepší závěrečnou práci

Metodický pokyn děkana č. 3/2017 Provozní řád spisovny Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 1/2016 k popisu datového souboru určeného k uchování v datovém archivu na FVP SU v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 3/2014 k zabezpečení vnitřní finanční kontroly na Fakultě veřejných politik v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 4/2012 ke zpracování, prezentaci a ukládání závěrečných prací na Fakultě veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě - aktualizovaná úplná verze

Metodický pokyn děkana č. 1/2010 k hodnocení státních závěrečných zkoušek