Zrušené metodické pokyny děkana

Metodický pokyn děkana č. 1/2014 k realizaci praxí na Fakultě veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 2/2011 k postupu při uznávání forem kontroly studia na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Metodický pokyn děkana č. 1/2011 Vkládání a kontrola sylabů v IS/STAG na FVP SU v Opavě