• Jiří Zemánek
 • uses
 • 02.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 18.07.2020

Provoz sekretariátu ÚSES

Ve dnech 03. - 17. 07. 2020 bude sekretariát ÚSES z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
 • Kateřina Byrtusová
 • uses
 • 10.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru

Na základě vývoje epidemiologické situace při šíření koronaviru, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja rozhodl, že ve dnech 11. – 29. března 2020 ruší přímou výuku v denní a kombinované formě studia.
 • Viktorie Kovářová
 • uses
 • 04.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Katalogy výstav k projektu NAKI

Tyto publikace vznikly za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt DG18P02OVV064 Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice. Na jejich vytvoření spolupracovala Slezská univerzita spolu se Slezským zemským muzeem.
 • Viktorie Kovářová
 • uses
 • 20.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prezentace výzkumu národnostních menšin: možnosti, formy, perspektivy

Dne 9. prosince 2019 se uskutečnil workshop s názvem Prezentace výzkumu národnostních menšin: možnosti, formy, perspektivy, spolupořádaný FVP a Slezským zemským muzeem, který byl jedním z výstupů projektu NAKI II Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice, který je řešen společně s Právnickou fakultou UK v Praze a se SZM.
 • Ivana Glabazňová
 • uses
 • 26.07.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 11.08.2019

Provoz sekretariátu

Provoz sekretariátu - letní měsíce
 • Jiří Zemánek
 • uses
 • 23.05.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 05.06.2019

Rozpis studentů na SZZK

červen 2019
 • Martina Vaculíková
 • uses
 • 11.03.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Problémy právního postavení menšin v historii a Problémy vymezení pojmu tzv. starých a nových menšin

Ve dnech 26. a 27. února 2019 se uskutečnila mezinárodní konference.
 • Martina Vaculíková
 • uses
 • 26.11.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od r. 1945

Ústav středoevropských studií uspořádal workshop ve spolupráci se Slezským zemským muzeem.
 • Petra Proskeová
 • uses
 • 21.11.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 06.12.2018

Výuka doc. Janáka

Zítřejší výuka, t.j. 22. 11. doc. Janáka bude ze zdravotních důvodů zrušena. 29. 11. bude také zrušena z důvodů účasti na konferenci v Hradci Králové. Výuka bude nahrazena 6. 12.
 • Martina Vaculíková
 • uses
 • 12.11.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop na téma Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945

Workshop se uskuteční dne 19. listopadu 2018 od 10 hodin v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.