Problémy právního postavení menšin v historii a Problémy vymezení pojmu tzv. starých a nových menšin

  • Martina Vaculíková
  • 11.03.2019
Ve dnech 26. a 27. února 2019 se uskutečnila mezinárodní konference.

Ve dnech 26. a 27. února 2019 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila mezinárodní konference na téma Problémy právního postavení menšin v historii a Problémy vymezení pojmu tzv. starých a nových menšin. Konference se pořádala jako součást řešení projektu NAKI II Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice, jehož řešitelem je PF UK a na jehož řešení se podílí i Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
Na této dvoudenní akci byla Fakulta veřejných politik v Opavě reprezentována prof. Dušanem Janákem, který vystoupil s příspěvkem zabývajícím se otázkou ukrajinské reemigrace z Československa do SSSR ve 20. a 30. letech 20. století. V tomto příspěvku autor poukázal na tragický rozměr těchto návratů, jelikož velká část těchto reemigrantů byla v průběhu 30. let vystavena represím ze strany bezpečnostního aparátu a jejich životní osudy se tak završily na popravištích, nebo v sibiřských pracovních táborech. Dalším zástupcem FVP byl Lubomír Hlavienka, který ve svém příspěvku pojednával o národnostní problematice v okresech Bruntál, Rýmařov a Krnov v letech 1948 – 1960. Posledním zástupcem FVP byl Lukasz Grzesiczak, jehož referát byl zaměřen na to, jak se problematika polské menšiny v ČR reflektuje na stránkách vybraných polských listů.
Konference se účastnili zástupci pořadatelské Právnické fakulty UK, Husitské teologické fakulty UK, dále rovněž reprezentanti Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, či referenti z polských a maďarských univerzit. Na tuto akci bude dále v květnu navazovat workshop v Budapešti, věnovaný problematice historického vývoje výzkumných center zabývajících se menšinami.

Autor: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Nový obrázek
Nový obrázek