Katalogy výstav k projektu NAKI

  • Viktorie Kovářová
  • 04.01.2020
Tyto publikace vznikly za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt DG18P02OVV064 Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice. Na jejich vytvoření spolupracovala Slezská univerzita spolu se Slezským zemským muzeem.