AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru

 • Kateřina Byrtusová
 • 10.03.2020
Na základě vývoje epidemiologické situace při šíření koronaviru, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja rozhodl, že ve dnech 11. – 29. března 2020 ruší přímou výuku v denní a kombinované formě studia.

Vykonávání odborných praxí se bude řídit podmínkami domluvenými s poskytovatelem praxe nebo podle rozhodnutí daného vedoucím součásti.

Rektor Slezské univerzity v Opavě doporučuje vedoucím součástí, aby po dobu zrušení přímé výuky

 • stanovili podmínky, formy a možnosti distančního studia tak, aby zrušení výuky nemělo vliv na průběh akademického roku,
 • uložili akademickým pracovníkům vykonávat práci, kterou jsou jinak povinni vykonávat na pracovišti, na jiném místě, které si sami určí, a stanovili její způsob a formu,
 • vědeckým a pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům na jejich žádost umožnili výkon práce mimo sjednané místo výkonu práce (tj. např. z domu) v případě, že jejich zdravotní stav může zvyšovat riziko šíření nákazy, nebo vznikne potřeba zajistit jiné komplikace vyvolané mimořádnými opatřeními (např. zajištění hlídání dětí v době uzavření základních škol),
 • nevysílali zaměstnance, doktorandy a studenty na zahraniční konference, studijní cesty či výměnné pobyty, zejména pak do vyhlášených rizikových oblastí, a nepřijímali návštěvy ze zahraničních škol a institucí,
 • stanovili odpovídající režim provozu kolejí a menz.

  V souvislosti s vývojem epidemiologické situace rektor dále rozhodne o případném prodloužení výše uvedených opatření nebo jejich úpravě.

  Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti 11. března 2020.