Prezentace výzkumu národnostních menšin: možnosti, formy, perspektivy

  • Viktorie Kovářová
  • 20.12.2019
Dne 9. prosince 2019 se uskutečnil workshop s názvem Prezentace výzkumu národnostních menšin: možnosti, formy, perspektivy, spolupořádaný FVP a Slezským zemským muzeem, který byl jedním z výstupů projektu NAKI II Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice, který je řešen společně s Právnickou fakultou UK v Praze a se SZM.

    Program workshopu byl zahájen vernisáží výstavy fotografií prof. Jindřicha Štreita Lidé z východu, která se uskutečnila v prostorách galerie v obchodním centru Breda, a po jejím skončení se účastníci přesunuli do prostor Fakulty veřejných politik SU v Opavě.

    V průběhu akce zazněla řada příspěvků, v nichž se mluvčí pokoušeli vymezit a popsat problémy spojené s různými formami prezentace národnostních výzkumů. Prof. Jindřich Štreit představil posluchačům výsledky fotodokumentace vietnamské a mongolské menšiny v České republice. Specifikům života Mongolů v českých zemích se ve svém příspěvku věnovala i dr. Monika Nová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ve druhém bloku, pojednávajícím o možnostech a problémech zobrazování menšin na mapách, promluvil dr. Radek Dušek z Ostravské univerzity a dr. Lubomír Hlavienka. V panelu zabývajícím se specifiky prezentace národnostních menšin v muzeích, promluvili pracovníci SZM dr. Ondřej Kolář a Mgr. David Váhala.

    Workshop byl zakončen diskusí moderovanou prof. Dušanem Janákem. Celá akce proběhla v příjemné a tvůrčí atmosféře, na níž se v létě příštího roku pokusí navázat další workshop, spojený s vernisáží výstavy fotografií prof. J. Štreita, nazvanou Lidé z daleka.