Workshop na téma Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945

  • Martina Vaculíková
  • 12.11.2018
Workshop se uskuteční dne 19. listopadu 2018 od 10 hodin v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.
V rámci řešení projektu NAKI II „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice“ Ministerstva kultury ČR proběhne workshop pořádaný Slezským zemským muzeem a Fakultou veřejných politik v Opavě. Workshop na téma TRADIČNÍ A NOVÉ MENŠINY VE SLEZSKU OD ROKU 1945 se uskuteční dne 19. listopadu 2018 od 10 hodin v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.