Workshop Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od r. 1945

  • Martina Vaculíková
  • 26.11.2018
Ústav středoevropských studií uspořádal workshop ve spolupráci se Slezským zemským muzeem.

Dne 19. listopadu 2018 se uskutečnil na půdě FVP workshop s názvem  Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945, který byl spolupořádán Slezským zemským muzeem a Ústavem středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Setkání proběhlo v rámci řešení projektu NAKI II Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.

Program workshopu byl rozdělen do dvou bloků. Celé setkání otevřel příspěvek Oľgy Šrajerové Národnostná problematika vo výskumoch Slezského ústavu SZM (ČSAV) v Opave v rokoch 1967 – 2014. Po ní následovali ve společném referátu nazvaném Metodologické aspekty výzkumu modelového regionu Osoblažsko Dušan Janák ml. a Gábor Oláh. Úvodní blok uzavřel Lubomír Hlavienka svým příspěvkem v němž se věnoval problematice národnostních menšin na území okresů Bruntál, Krnov a Rýmařov mezi roky 1948 a 1960.

Ve druhém bloku vystoupilo celkem pět mluvčích. Prvním byl Dušan Janák, který posluchače seznámil s tragickými osudy ukrajinských reemigrantů do SSSR v meziválečném období. Soudobé problematice mongolské menšiny žijící v České republice i uvažující o svém příchodu do střední Evropy se věnovala Monika Nová. Zdeněk Jirásek a Dimitris Atanasiadis na toto téma navázali svým příspěvkem nazvaným Současnost řecké menšiny. Německé menšině a jejich kulturním aktivitám na území Slezska se věnoval Ondřej Kolář. Workshop byl uzavřen příspěvkem Lukasze Grzesiczaka, který na základě analýzy produkce časopisu Glos a měsíčníku Zwrot nastínil, jaké jsou očima polských médií nejvýraznější problémy polské menšiny v ČR.


Autor: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.