Vyhlášena IGS SU na rok 2019

Rektor SU vyhlásil Rozhodnutím rektora č. 16/2018 Interní grantovou soutěž SU na rok 2019.

Formulář žádosti

Příloha k žádosti studentů doktorského studia

Termín podání návrhů projektů na fakultní odd. pro vědu a zahraniční styky - 5.11.2018 do 12h.