Telefonní kontakty

01

+420 553 684 711

Místnost

MgA. Ondřej Smékal

Email: ondrej.smekal@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum multimédií a propagace

asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Centrum multimédií a propagace