Telefonní kontakty

01

+420 553 684 286

Místnost

01

B-206

Lenka Polášková

Email: lenka.polaskova@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro ekonomiku, správu a řízení projektů

Vedoucí oddělení

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Oddělení pro ekonomiku, správu a řízení projektů